25. marts 2021

Kære Telefondamer

Ældresagen overtager telefontjenesten efter påske, den 6. april 2021. Kontaktpersonen ved Ældresagen bliver meldt ud senere. Ældresagen vil henvende sig til hver især for nærmere informationer.

Vi forventer at afholde et fællesmøde, når coronatiden tillader det.

Med hensyn til afregning beder vi jer om at lave en opgørelse pr. 5. april. Den skal være os i hænde torsdag den 29. april 2021.

FrivilligCentret kører videre med ”Værktøjskassen”. Der kan stadig ringes på samme telefonnummer som hidtil,

22921941.

Venlig hilsen

Birte Gorrsen